Attorney Archive

Polski Adwokat w Chicago – Piotr Wachowski

Piotr Wachowski jest polskim adwokatem, który ju? od 30 lat niesie swoim klientom w Chicago pomoc w zakresie prawa. Zosta? on wyró?niony przez Biuletyn Chicago Daily Law, jako jeden z “Czterdziestu prawników w Chicago przed czterdziestk?, którym warto jest si? przygl?da?”. Piastowa? on funkcj? prezydenta Zwi?zku Adwokatów, który stanowi Izb? Adwokack? Adwokatów Ameryka?sko-Polskich Adwokat w.